Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 06:11
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

31/01/23 19:20 DB ENERGY S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
27/01/23 20:39 DB ENERGY S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę kary umownej
05/01/23 16:53 DB ENERGY S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia
28/12/22 15:18 DB ENERGY S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach
23/12/22 18:21 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:19 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 brak uprawnień DB ENERGY SA (10/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
26/11/22 21:05  brak uprawnień DB ENERGY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r.
20:55 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r.
24/11/22 20:44 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
14/11/22 17:37  brak uprawnień DB ENERGY SA (8/2022) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
02/11/22 07:02  brak uprawnień DB Energy liczy na wzrost zainteresowania inwestycjami w efektywność energetyczną, w tym ESCO (wywiad)
19/09/22 18:03  brak uprawnień DB ENERGY SA (7/2022) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej DB Energy SA
18:00  brak uprawnień DB ENERGY SA (6/2022) Jednostkowy Raport Roczny DB Energy SA
05/09/22 10:37  brak uprawnień DB Energy zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW w IV kwartale '22