Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 18:20
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

13/01/23 10:59  brak uprawnień CCS SA (1/2023) Harmonogram raportów okresowych w 2023 r.
12/12/22 15:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zmiana finansowych warunków współpracy Emitenta z B2X Care Solutions GmbH
11:55 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie przez Spółkę i B2X Care Solutions GmbH porozumienia w przedmiocie świadczenia przez Spółkę usług serwisowych i logistycznych dotyczących produktów marki NOTHING.
05/12/22 16:05 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podpisaniu przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i GALLOP Tech sp. z o.o. Umowy Serwisowej określającej zakres i warunki obsługi serwisowej i logistycznej odkurzaczy marki Tineco.
21/11/22 15:56  brak uprawnień CCS SA (14/2022) Decyzja Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. o wyrażeniu zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
15:50 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
11:06  brak uprawnień CCS SA (13/2022) Uchwała zarządu o zmianie uchwały z dnia 14 listopada 2022 r. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022
10:58 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uchwała zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o zmianie uchwały z dnia 14 listopada 2022 roku w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
14/11/22 13:47  brak uprawnień CCS wypłaci zaliczkę w wysokości 0,14 zł na akcję na poczet przewidywanej dywidendy za '22 r.
13:32  brak uprawnień CCS SA (12/2022) Decyzja Zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
13:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Decyzja Zarządu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022.
10/11/22 14:23  brak uprawnień CCS SA (11/2022) Raport kwartalny - III kwartał 2022 r.
16/09/22 12:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy otrzymana od spółki zależnej.
12/08/22 10:07  brak uprawnień CCS SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
04/05/22 09:14  brak uprawnień CCS SA (9/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.