Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 23:35
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

09/04/24 18:55 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07:13  brak uprawnień Comperia chce skupić do 400.753 akcji własnych
08/04/24 22:50 COMPERIA.PL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
22/03/24 18:31 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
18:27 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
11/03/24 17:24 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2023 rok
06/03/24 18:36 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 29 lutego 2024 roku.
01/03/24 11:55 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
29/02/24 15:02 COMPERIA.PL S.A.: Tresć uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. w dniu 29 lutego 2024 roku
22/02/24 21:42  brak uprawnień Comperia sprzeda portal Telepolis za 9,6 mln zł
21:11 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
21:04 COMPERIA.PL S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wstępnej oferty nabycia składników majątkowych związanych z działalnością serwisu internetowego Telepolis.pl oraz rozpoczęcia negocjacji w związku z potencjalną transakcją
09/02/24 16:45 COMPERIA.PL S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
02/02/24 19:46 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
31/01/24 20:26 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku