Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 11:22
kontakt
COMECO

Komunikaty

12/05/23 23:13  brak uprawnień COMECO SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
19/04/23 14:38 COMECO S.A.: Sprostowanie błędnych informacji oraz uzupełnienie raportów bieżących ESPI nr 4/2023 oraz 5/2023 z dnia 20 lutego 2023 r
27/03/23 22:51 COMECO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
22:45 COMECO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
22:39 COMECO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
10/03/23 20:43 COMECO S.A.: Wezwanie do zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr nr 3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
20:37  brak uprawnień COMECO SA (6/2023) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
20:32  brak uprawnień COMECO SA (5/2023) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
03/03/23 15:30  brak uprawnień COMECO SA (4/2023) Zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
02/03/23 18:33  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki COMECO S.A.
11:28 COMECO S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez inwestora strategicznego
20/02/23 12:27 COMECO S.A.: Zawarcie umowy wstępnej
11:00 COMECO S.A.: Zawarcie umowy wstępnej
14/02/23 16:19  brak uprawnień COMECO SA (3/2023) Raport kwartalny za IV kw. 2022r.
10/02/23 13:54 COMECO S.A.: Zawarcie umowy pożyczki