Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:11
kontakt
COMECO

Komunikaty

15/04/24 18:59  brak uprawnień COMECO SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/02/24 20:39  brak uprawnień COMECO SA (2/2024) Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2023 roku
12:13 COMECO S.A.: Wezwanie do zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
29/01/24 20:25  brak uprawnień COMECO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 18:53  brak uprawnień COMECO SA (21/2023) Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku
28/09/23 17:15  brak uprawnień COMECO SA (20/2023) Korekta raportu za IV kwartał 2022 r. ? korekta raportu EBI 3/2023
27/09/23 22:01 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów
08/09/23 18:32  brak uprawnień GPW: Komunikat - COMECO
18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki COMECO S.A.
07/09/23 21:34 COMECO S.A.: Informacja dot. zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
04/09/23 14:28 COMECO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2023: Zawarcie umowy pożyczki
25/08/23 21:36  brak uprawnień COMECO SA (19/2023) Raport okresowy Spółki za 2022 rok
24/08/23 16:10  brak uprawnień COMECO SA (18/2023) Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
 brak uprawnień COMECO SA (17/2023) Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21/08/23 22:06  brak uprawnień COMECO SA (16/2023) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2023