Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 12:48
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

21/03/23 22:36  brak uprawnień Columbus Energy miał w 2022 roku 54 mln zł straty EBITDA
21:34  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (4/2023) Jednostkowy raport roczny Columbus Energy SA za rok obrotowy 2022
21:21  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (3/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2022
15/03/23 14:57  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
14/03/23 20:30 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego
20:05  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Columbus Energy
09/03/23 10:09 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
07/03/23 20:20 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
28/02/23 22:37 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki w kwocie 10 mln EUR z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej związanej z realizacją projektów farm fotowoltaicznych i wielkoskalowych magazynów energii
27/02/23 19:48  brak uprawnień Columbus Energy sprzedał na rzecz Engie drugą transzę spółek z projektami PV
19:36 COLUMBUS ENERGY S.A.: Sprzedaż farm fotowoltaicznych o mocy 17,5 MW do podmiotu z grupy ENGIE w ramach kolejnej transzy transakcji, o wartości powyżej 70 mln zł plus profit sharing
19:29 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykup przez New Energy Investments sp. z o.o. (w 100% zależnej od Columbus Energy) wszystkich obligacji serii A za ponad 70 mln zł
31/01/23 13:43  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 15:23  brak uprawnień Columbus Energy przedłuża okres obowiązywania strategii do końca VI '23
15:00 COLUMBUS ENERGY S.A.: Przedłużenie obowiązywania strategii rozwoju Columbus