Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:37
kontakt
CODEADDIC

Komunikaty

28/05/21 08:51 Codeaddict S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzien´ 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowana? zmiana? Statutu Spo´łki
08:41  brak uprawnień CODEADDICT SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
08:21 Codeaddict S.A.: Zaktualizowana strategia Spółki do 2026 roku
27/05/21 18:32  brak uprawnień CODEADDICT SA (7/2021) Raport roczny za rok 2020
21/05/21 20:15 Codeaddict S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
13/05/21 19:33  brak uprawnień CODEADDICT SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
19/03/21 20:06 Codeaddict S.A.: Wstrzymanie negocjacji z Softie sp. z o.o.
15/03/21 21:27 Codeaddict S.A.: Przedłużenie negocjacji
11/03/21 20:20 Codeaddict S.A.: Zakończenie negocjacji
20:14 Codeaddict S.A.: Odstąpienie od publikacji wybranych danych finansowych z działalności Spółki
22/02/21 08:33 Codeaddict S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Softie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17/02/21 08:31 Codeaddict S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j.
12/02/21 18:17  brak uprawnień CODEADDICT SA (5/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
27/01/21 13:23  brak uprawnień CODEADDICT SA (4/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii J
22/01/21 14:18 Codeaddict S.A.: Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie