Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:42
kontakt
CHERRY

Komunikaty

12/05/23 06:10 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (7/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
08/05/23 10:43 brak uprawnień Cherrypick Games ma umowę wydawniczą z Electronic Gaming Incubator Company
10:21 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
14/04/23 21:23 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2023 r.
21:19 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2023 r.
12/04/23 15:42 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (5/2023) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki
16/03/23 13:16 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 r.
13:13 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 r.
28/02/23 20:12 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2023) Raport roczny za 2022 r.
15/02/23 15:04 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2022
31/01/23 10:09 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 15:36 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (16/2022) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
09/11/22 17:24 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
10/08/22 19:59 brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 07:54 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy opracowania oraz dystrybucji gry na platformie Apple App Store