Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:00
kontakt
CHERRY

Komunikaty

21/06/24 17:37 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2024 r.
17:25  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (8/2024) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej
17:22  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (7/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2024 r.
20/06/24 14:15  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (6/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
05/06/24 09:51  brak uprawnień Cherrypick Games ustalił datę wydania gry pod roboczym tytułem "Papillon" na 27 III 2025 r.
09:36 CHERRYPICK GAMES S.A.: Ustalenie daty wydania i kluczowych elementów gry pod roboczym tytułem "Papillon"
24/05/24 13:01  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r.
12:57 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r.
15/05/24 21:04  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
24/04/24 13:48 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
16/04/24 19:52 CHERRYPICK GAMES S.A.: Rozwiązanie umów wydawniczych z Nine66
15/04/24 14:19  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 2024
12/04/24 18:08  brak uprawnień CherryPick Games i BoomBit zakończyły wspólną inwestycję w spółce BoomPick Games
17:48 CHERRYPICK GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej dotyczącej BoomPick Games sp. z o.o.
07/03/24 06:46  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (2/2024) Raport roczny za 2023 r.