Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 19:52
kontakt
CFG

Komunikaty

01/07/24 19:58 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.
28/06/24 17:38  brak uprawnień Action zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych, proponowana cena to 35 zł/akcję
31/05/24 17:27 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
16:51  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
10/05/24 16:28 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 9/2024 z dnia 10 maja 2024 r.
11:35 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
09/05/24 19:55  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
11/04/24 21:09 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r.
10/04/24 14:52  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
09/04/24 20:55  brak uprawnień Bank Pekao wyemituje obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł
20:16  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
16/03/24 17:33  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
14/03/24 20:36 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
13/03/24 18:19 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
18:09  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał