Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 20:09
kontakt
CFBPS

Komunikaty

19/01/23 17:15 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
17/01/23 17:52 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Złożenie wniosków do GPW i KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku NewConnect
13/01/23 20:43 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności
20:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20:01 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/01/23 18:46 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie aneksów do umów zakazu sprzedaży akcji serii F z członkami zarządu Spółki
18:36 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 12 stycznia 2023 r.
18:28  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (3/2023) Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 stycznia 2023 r.
18:19  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (2/2023) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 stycznia 2023 r.
09/01/23 17:18  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
23/12/22 17:11 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego
16/12/22 17:34  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (27/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna na dzień 12 stycznia 2023 r.
17:29 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna na dzień 12 stycznia 2023 r.
02/12/22 17:10 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego
21/11/22 17:09  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (26/2022) Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki