Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 20:41
kontakt
CCC

Komunikaty

14/10/21 11:53  brak uprawnień CCC jest gotowe do sezonu AW21; spodziewa się lekkiego wzrostu marży brutto w kolejnych okresach (opis)
11:45  brak uprawnień CCC planuje w listopadzie opublikować nową strategię
10:54  brak uprawnień CCC zakłada, że wyniki w tym roku obrotowym będą lepsze niż w 2019 r. - prezes
10:47  brak uprawnień Grupa CCC jest zadowolona z trzeciego kwartału
10:39  brak uprawnień CCC spodziewa się lekkiego wzrostu marży brutto w kolejnych okresach; jest gotowe do sezonu jesień-zima
13/10/21 19:18  brak uprawnień Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d. (opis)
18:38  brak uprawnień Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d.
18:30 CCC: CCC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/10/21 18:52 CCC: Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
06/10/21 21:58 CCC: CCC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:56 CCC: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021
06:55  brak uprawnień eobuwie wyemitowały obligacje zamienne za 500 mln zł na rzecz spółki SoftBanku
05/10/21 22:56 CCC: Emisja obligacji zamiennych o wartości 500 mln PLN przez eobuwie.pl S.A. na rzecz podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2
27/09/21 16:55  brak uprawnień Sklep internetowy CCC debiutuje w Chorwacji i Grecji
23/09/21 19:39  brak uprawnień CCC kupiło 10 proc. akcji eobuwie i zbyło go na rzecz spółki A&R