Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 13:44
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

17/01/23 14:02 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
11/01/23 09:26  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
29/12/22 18:09 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
28/12/22 14:45 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
14:42 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
21/12/22 14:07 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy badawczej z Sosei Heptares
08/12/22 17:39 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o wygaśnięciu zastawu na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/12/22 19:19 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/11/22 17:15 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/22 15:39 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L
12:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
22/11/22 14:07 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L
17/11/22 08:59  brak uprawnień Współpraca Captor z Ono wzmacnia sytuację płynnościową spółki; Captor ma środki do połowy '24 (wywiad)
16/11/22 17:47 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ostateczne rozliczenie wyników Audytu z NCBiR
15/11/22 10:15  brak uprawnień Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 232,5 zł