Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 06:35
kontakt
CAPITEA

Komunikaty

05/04/24 12:44 CAPITEA S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12:29 CAPITEA S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
02/04/24 19:45 CAPITEA S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
29/03/24 19:12 CAPITEA S.A.: Realizacja wypłaty 8. raty układowej oraz przyspieszonej wypłaty części 9. raty układowej
24/03/24 16:19  brak uprawnień Leszek Czarnecki decyzją sądu stracił kontrolę nad VB Leasing
12/03/24 16:38 CAPITEA S.A.: Wybrane, wstępne i niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2023
26/02/24 19:38 CAPITEA S.A.: Wypłata 8. raty układowej oraz przyspieszona wypłata części 9. raty układowej
21/02/24 10:34 CAPITEA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
17/01/24 15:59 CAPITEA S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
16/01/24 19:03 CAPITEA S.A.: Odzyski za IV kwartał 2023 oraz za cały rok 2023
30/11/23 18:43 CAPITEA S.A.: Zmiany w składzie zarządu Capitea S.A.
29/11/23 00:08 CAPITEA S.A.: CAPITEA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/23 16:16 CAPITEA S.A.: Powołanie Pana Pawła Halwy w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.
16:01 CAPITEA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się 27 listopada 2023 r.
15:54 CAPITEA S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 27 listopada 2023 r.