Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:28
kontakt
BSK

Komunikaty

17/05/23 16:05 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Informacje dotyczące skupu I transzy akcji własnych.
14:31 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% przez Allianz OFE.
12/05/23 14:47 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Szczegółowe informacje dotyczące odkupu I transzy akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku.
11/05/23 12:45  brak uprawnień ING Bank Śląski liczy na dalszy wzrost udziałów rynkowych (opis)
12:01  brak uprawnień ING Bank Śląski liczy na dalszy wzrost udziałów rynkowych
08:25  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 908,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
07:20  brak uprawnień Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 908,7 mln zł, powyżej oczekiwań
07:09  brak uprawnień Wyniki ING Banku Śląskiego w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:03 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: HASH(0x3692840)
26/04/23 19:14  brak uprawnień ING BSK przeznaczy 513,9 mln zł z zysku za '22 na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy
18:00 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.
17:56 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Uchwały WZ ING Banku Śląskiego S.A.
17:54 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
14:04  brak uprawnień Koszty składek na BFG w grupie ING BŚ w I kw. 2023 r. wynoszą 153,6 mln zł
13:34 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2023 roku.