Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 18:56
kontakt
BSK

Komunikaty

23/03/23 12:20 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
21/03/23 12:51 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
06:43  brak uprawnień Liczba aktywnych kredytów frankowych spadła w 2022 roku o blisko 46,5 tys.
17/03/23 17:48 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: English version (translation) of Annual Report of ING Bank Śląski S.A. for 2022
17:39 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: English version (translation) of Annual Consolidated Report of ING Bank Śląski S.A.Group for 2022
17:29 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
17:18 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
14:44  brak uprawnień Zarząd ING rekomenduje wstrzymanie wypłaty dywidendy za '22; rozważy wypłatę zaliczki za '23
14:26 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku za 2022 rok.
16/03/23 11:15  brak uprawnień Nowy wyrok TSUE ws. unieważnienia umowy kredytu frankowego
06/03/23 13:52  brak uprawnień ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2023) ING Bank Śląski Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/02/23 14:06 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
22/02/23 18:11  brak uprawnień ING BSK zwiększył koszty ryzyka prawnego obciążające wyniki za IV kw. o 230 mln zł
17:55 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zwiększenie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w IV kwartale 2022 roku.
02/02/23 11:28  brak uprawnień Wg. ING negatywny dla banków wyrok TSUE oznacza spore rezerwy, ale nie zagrozi bankowi