Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 06:11
kontakt
BRAS

Komunikaty

15/07/21 16:17 BRAS S.A.: Podpisanie uszczegółowionej umowy z Postęp Pniewy Sp. z o.o. na przygotowanie pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej do 5MW
30/06/21 19:31  brak uprawnień BRAS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
19:23 BRAS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25/06/21 12:32 BRAS S.A.: Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej w Urzędzie Gminy Głogów
11/06/21 15:05 BRAS S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną 53MW
02/06/21 11:09 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
11:05  brak uprawnień BRAS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/21 20:13  brak uprawnień BRAS SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
24/05/21 08:40 BRAS S.A.: Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej o mocy 53 MW w powiecie głogowskim
14/05/21 19:57  brak uprawnień BRAS SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
13/05/21 10:30  brak uprawnień BRAS SA (4/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
12/04/21 22:34 BRAS S.A.: Zaawansowane rozmowy w zakresie zakupu udziałów w spółce Stachursky Sun Energy Sp. z o.o.
11/04/21 00:04 BRAS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
23/03/21 22:35 BRAS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
22:30 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu oraz zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. poniżej progu 5%