Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.22, godz. 19:46
kontakt
BRAND24

Komunikaty

20/01/22 13:08 BRAND24 S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
17/01/22 10:03 BRAND24 S.A.: Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za IV kwartał 2021 r.
23/12/21 10:45 BRAND24 S.A.: Powołanie Członka Zarządu BRAND 24 S.A.
09/12/21 07:59 BRAND24 S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
02/12/21 20:31 BRAND24 S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z oświadczeniem KDPW
01/12/21 15:43 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 roku
29/11/21 18:16 BRAND24 S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.
18:12 BRAND24 S.A.: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 29 listopada 2021 r.
22/11/21 17:16 BRAND24 S.A.: BRAND24 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 11:27 BRAND24 S.A.: Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.
08/11/21 20:20 BRAND24 S.A.: Żądanie Akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.
02/11/21 13:10 BRAND24 S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
29/10/21 19:22  brak uprawnień Brand24 chce przyjąć program motywacyjny na lata 2021-2023
18:59 BRAND24 S.A.: Informacja nt. zamiaru przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2021-2023
15/10/21 17:18 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2021 roku