Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 11:17
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/09/22 07:41 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/22 10:39 Bowim: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r.
08/08/22 13:58  brak uprawnień Bowim szacuje, że miał w I półroczu '22 r. 100,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto
13:38 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r.
26/07/22 14:06 Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy ramowej z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
22/07/22 13:15 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku.
30/06/22 14:08 Bowim: Zawarcie przez Emitenta Umowy Linii Wieloproduktowej z mBank S.A.
07:21 Bowim: Podpisanie Umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
23/06/22 12:01 Bowim: Zawarcie aneksu do Umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
09/06/22 14:33 Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance S.A.
14:32 Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
06/06/22 15:01  brak uprawnień Bowim wypłaci 2,52 zł dywidendy na akcję
14:50 Bowim: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:49 Bowim: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "Bowim" S.A. w dniu 06 czerwca 2022 r.
14:47 Bowim: Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok