Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 13:41
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

27/01/23 14:24 BORYSZEW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 16:56  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa otrzymała decyzje IAS dot. zaległych zobowiązań podatkowych za 2015 r.
16:47 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej
30/12/22 13:11 BORYSZEW: Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki NPA Skawina Spółka z o.o.
28/12/22 16:52  brak uprawnień Boryszew sprzedał spółkę Nylonbor za 19,9 mln zł
16:44 BORYSZEW: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą
11:39 BORYSZEW: Zgoda Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie
19/12/22 13:59 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku
13:58 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku
16/12/22 11:31 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
12/12/22 14:52  brak uprawnień Spółka Boryszewa złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dot. zaległości podatkowych
14:20 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
09/12/22 16:24  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa ma blokadę rachunków bankowych w związku z zaległością podatkową
16:03 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
21/11/22 12:40 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku