Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:53
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

24/03/23 17:19  brak uprawnień Boryszew dokona odpisu aktualizującego w kwocie 52,7 mln zł
17:11 BORYSZEW: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych spółki zależnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok
20/03/23 14:16 BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.
14:13 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 20 marca 2023 roku
14:11 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 marca 2023 roku
16/03/23 10:13  brak uprawnień CAPEX grupy Boryszew w '23 może przebić 250 mln zł; z czego 150 mln trafi na motoryzację (wywiad)
15/03/23 17:41  brak uprawnień Boryszew ma umowę na 200 mln euro przez 10 lat; wyda 13 mln euro na rozbudowę zakładów
17:17 BORYSZEW: Zawarcie znaczącej umowy
21/02/23 14:07 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2023 roku
14:06 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 20 marca 2023 roku
01/02/23 11:00 BORYSZEW: Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
27/01/23 14:24 BORYSZEW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 16:56  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa otrzymała decyzje IAS dot. zaległych zobowiązań podatkowych za 2015 r.
16:47 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej
30/12/22 13:11 BORYSZEW: Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki NPA Skawina Spółka z o.o.