Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:03
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

22/05/23 13:15 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku
13:11 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
12:21  brak uprawnień WZA Boryszewa zdecydowało o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję
12:12 BORYSZEW: Decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
19/05/23 07:07  brak uprawnień Grupa Boryszew zwiększyła zysk netto w I kwartale o 42 proc., do 48 mln zł
05:57 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 14:17 BORYSZEW: Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy
26/04/23 16:32 BORYSZEW: Uzupełnienie raport bieżącego nr 15/2023 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 22 maja 2023 roku
25/04/23 16:18 BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku
16:17 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 22 maja 2023 roku
15:27  brak uprawnień Boryszew rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 29 maja 2023 r.
15:16 BORYSZEW: Decyzja Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy
24/04/23 16:29 BORYSZEW: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
20/04/23 13:51  brak uprawnień Boryszew nadal przygląda się możliwościom przejęć, CAPEX w '23 około 300 mln zł
18/04/23 18:09  brak uprawnień Boryszew miał w 2022 r. 113,6 mln zł zysku netto, wzrost o ponad 38 proc. rdr