Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 20:08
kontakt
BLUETAX

Komunikaty

19/04/23 23:13  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (8/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 kwietnia 2023 r.
20:40 BLUE TAX GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r.
20:25 BLUE TAX GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 kwietnia 2023 r.
24/03/23 02:04 BLUE TAX GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 19 kwietnia 2023 r.
23/03/23 21:37  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 19 kwietnia 2023 r.
21/03/23 22:00  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (6/2023) Raport roczny spółki Blue Tax Group S.A. za 2022 rok
24/02/23 15:42 BLUE TAX GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej pożyczek
14:55 BLUE TAX GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 lutego 2023 r.
22/02/23 21:06  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (5/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2023 r.
31/01/23 21:29  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (4/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 20:56 BLUE TAX GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 22 lutego 2023 r.
20:21  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 22 lutego 2023 r.
24/01/23 18:31  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (2/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18/01/23 21:30 BLUE TAX GROUP S.A.: Przyjęcie strategii na lata 2023-2027 przez Zarząd Spółki
09/01/23 18:39  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (1/2023) Zmiany w Zarządzie Spółki