Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 18:47
kontakt
BLACKPOI

Komunikaty

15/04/24 17:10 brak uprawnień BLACK POINT SA (8/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez BLACK POINT S.A.
14/02/24 09:33 brak uprawnień BLACK POINT SA (7/2024) Jednostkowy raport za IV kwartał 2023 r. Black Point S.A.
31/01/24 12:45 brak uprawnień BLACK POINT SA (6/2024) Życiorys zawodowy osoby zarządzającej
30/01/24 16:39 brak uprawnień BLACK POINT SA (5/2024) Korekta raportu nr 2/2024 Powołanie osoby zarządzającej
16:36 brak uprawnień BLACK POINT SA (4/2024) Korekta raportu nr 1/2024 Rezygnacja osoby zarządzającej
29/01/24 17:54 brak uprawnień BLACK POINT SA (3/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
17:52 brak uprawnień BLACK POINT SA (2/2024) Powołanie osoby zarządzającej
17:46 brak uprawnień BLACK POINT SA (1/2024) Rezygnacja osoby zarządzającej
14/11/23 20:02 brak uprawnień BLACK POINT SA (13/2023) Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. Black Point Spółka Akcyjna
14/08/23 21:17 brak uprawnień BLACK POINT SA (12/2023) Jednostkowy raport za II kwartał 2023 r.
07/07/23 22:59 brak uprawnień BLACK POINT SA (11/2023) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
04/07/23 08:15 brak uprawnień BLACK POINT SA (10/2023) Powołanie Zarządu na nową kadencję
03/07/23 11:41 brak uprawnień BLACK POINT SA (9/2023) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
11:37 brak uprawnień BLACK POINT SA (8/2023) Zmiany w statucie
11:36 BLACK POINT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.