Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 15:06
kontakt
BIZTECH

Komunikaty

26/06/24 15:43 BIZTECH KONSULTING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.
15:31 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (10/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15:26 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (9/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku.
29/05/24 12:19 BIZTECH KONSULTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
11:58 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BizTech Konsulting S.A. na 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
08:14 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (7/2024) Raport roczny BizTech Konsulting S.A. za 2023 rok.
27/05/24 10:38 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zamówienie od klienta z branży medycznej.
24/05/24 11:03 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (6/2024) Korekta raportu nr 4/2024 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.
10:58 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (5/2024) Korekta raportu nr 2/2024 - Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2023 roku.
14/05/24 08:25 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (4/2024) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za I kwartał 2024 roku.
15/04/24 16:22 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
14/02/24 08:25 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (2/2024) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za IV kwartał 2023 roku.
19/01/24 10:09 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
18/12/23 14:10 BIZTECH KONSULTING S.A.: Zamówienie od Klienta z branży medycznej.
23/11/23 14:18 brak uprawnień BIZTECH KONSULTING SA (10/2023) Umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.