Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 08:44
kontakt
BIOMED

Komunikaty

24/01/23 18:21 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
17/01/23 17:51 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zmiany w składzie Komitetu Audytu
09:35 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
09:32 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
13/01/23 16:52 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach (zwrot pożyczonych akcji) Emitenta
12/01/23 21:57 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 12.01.2023 r.
19:19 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
19:15 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 stycznia 2023r.
11/01/23 21:37 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja akcji serii U Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
05/01/23 19:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii U do obrotu giełdowego
17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki ?BIOMED-LUBLIN? WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
16:09 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Warunkowa rejestracja akcji serii U w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
02/01/23 19:31 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
29/12/22 14:41 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
17/12/22 11:58 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia