Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 12:50
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

14/02/23 16:08  brak uprawnień BIOGENED SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 16:27  brak uprawnień BIOGENED SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 18:48 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
14/12/22 15:30 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
18/11/22 12:56 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.
14/11/22 13:47  brak uprawnień BIOGENED SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
25/08/22 13:20 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
24/08/22 15:23 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
12/08/22 17:58  brak uprawnień BIOGENED SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
04/07/22 14:31 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
14:23 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
30/06/22 15:07  brak uprawnień Biogened wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
15:03 BIOGENED S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2022
14:54  brak uprawnień BIOGENED SA (8/2022) Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy
14:46  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2022) Uchwały WZA podjęte w dniu 30.06.2022 r.