Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:36
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

06/06/23 19:07  brak uprawnień BIOGENED SA (6/2023) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA
01/06/23 14:49  brak uprawnień BIOGENED SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27.06.2023 r.
14:06 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 27.06.2023 r.
30/05/23 14:29  brak uprawnień BIOGENED SA (4/2023) Raport Roczny 2022
12/04/23 17:45 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
29/03/23 10:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
14/02/23 16:08  brak uprawnień BIOGENED SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 16:27  brak uprawnień BIOGENED SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 18:48 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
14/12/22 15:30 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
18/11/22 12:56 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.
14/11/22 13:47  brak uprawnień BIOGENED SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
25/08/22 13:20 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
24/08/22 15:23 BIOGENED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
12/08/22 17:58  brak uprawnień BIOGENED SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022