Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 04:31
kontakt
BIOFACTO

Komunikaty

15/04/24 16:49  brak uprawnień BIOFACTORY SA (6/2024) Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego
12/04/24 11:28  brak uprawnień BIOFACTORY SA (5/2024) Raport roczny za 2023 r.
11/04/24 14:54  brak uprawnień BIOFACTORY SA (4/2024) Powołanie Prezesa Zarządu
02/04/24 14:09 BIOFACTORY S.A.: Ustanowienie prokury samoistnej
27/03/24 11:21  brak uprawnień BIOFACTORY SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
04/03/24 17:12 BIOFACTORY S.A.: Porozumienie akcjonariuszy w sprawie przymusowego wykupu akcji
20/02/24 16:09 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
19/02/24 14:35 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
14/02/24 17:50  brak uprawnień BIOFACTORY SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
09/01/24 14:12 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach członka Rady Nadzorczej
02/01/24 14:42  brak uprawnień BIOFACTORY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2024 roku
06/12/23 13:53 BIOFACTORY S.A.: Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.
04/12/23 09:59 BIOFACTORY S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.
31/10/23 00:08  brak uprawnień BIOFACTORY SA (15/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r. Biofactory S.A.
20/10/23 14:28 BIOFACTORY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.