Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 22:25
kontakt
BIOERG

Komunikaty

20/03/23 21:35 brak uprawnień BRG SA (8/2023) Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok
15:32 brak uprawnień BRG SA (7/2023) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
17/03/23 09:53 brak uprawnień BRG SA (6/2023) Oświadczenie o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
16/03/23 14:37 brak uprawnień BRG SA (5/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
03/03/23 17:24 brak uprawnień BRG SA (4/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
27/02/23 17:15 brak uprawnień BIOERG SA (3/2023) Zmiana adresu Spółki
17:10 brak uprawnień BIOERG SA (2/2023) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana nazwy oraz siedziby Spółki
20/01/23 15:01 brak uprawnień BIOERG SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
03/01/23 21:41 BIOERG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/12/22 15:37 brak uprawnień BIOERG SA (16/2022) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2022 roku ? zmiana firmy oraz siedziby Spółki
15:07 brak uprawnień BIOERG SA (15/2022) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 grudnia 2022 roku
01/12/22 22:02 brak uprawnień BIOERG SA (14/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:27 BIOERG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/11/22 17:11 brak uprawnień BIOERG SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
10/08/22 17:38 brak uprawnień BIOERG SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku