Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:12
kontakt
BINARY

Komunikaty

28/06/24 21:06 BINARY HELIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku.
20:55 brak uprawnień Spółki projektowe Polenergii mają umowy rezerwacyjne na prace dot. morskich farm wiatrowych
31/05/24 12:16 BINARY HELIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
10:54 brak uprawnień BINARY HELIX SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
29/05/24 12:02 brak uprawnień BINARY HELIX SA (5/2024) Raport roczny za 2023 r.
15/05/24 19:56 brak uprawnień BINARY HELIX SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024
15/04/24 16:06 brak uprawnień BINARY HELIX SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/02/24 21:50 brak uprawnień BINARY HELIX SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
30/01/24 13:40 brak uprawnień BINARY HELIX SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych Binary Helix S.A. w 2024 roku
14/11/23 22:10 brak uprawnień BINARY HELIX SA (13/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
14/08/23 23:49 brak uprawnień BINARY HELIX SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023
30/06/23 23:31 brak uprawnień BINARY HELIX SA (11/2023) Powołanie Zarządu V kadencji
23:10 brak uprawnień BINARY HELIX SA (10/2023) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
22:43 BINARY HELIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku.
14:34 brak uprawnień BINARY HELIX SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku