Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 03:34
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

18/01/23 17:22  brak uprawnień FORBUILD SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023
11/01/23 15:48 FORBUILD POLSKA S.A.: Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia nieruchomości.
21/12/22 FORBUILD POLSKA S.A.: Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości.
15/11/22 10:50 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki.
14/11/22 20:56 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji - wyrok oddalający powództwo.
15:16  brak uprawnień FORBUILD SA (11/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
03/11/22 16:31 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki - oddalenie wniosku o zabezpieczenie.
28/10/22 10:26 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
19/08/22 17:22  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - BETOMAX
17/08/22 16:01 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja akcjonariuszy dotycząca stanu posiadania akcji Forbuild S.A.
15:54 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
16/08/22 14:16  brak uprawnień FORBUILD SA (10/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.
12/08/22 12:49 FORBUILD POLSKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za II kwartały 2022 roku.
17/06/22 13:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku
13:36 FORBUILD POLSKA S.A.: Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności