Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 05:56
kontakt
BETACOM

Komunikaty

25/03/23 19:51 BETACOM: Powołanie członków Rady Nadzorczej Betacom S.A.
19:42 BETACOM: Uchwały podjęte oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 24 marca 2023 r.
19:40 BETACOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A. w dniu 24 marca 2023 r.
21/03/23 17:40 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
20/03/23 19:15 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
15/03/23 21:51 BETACOM: Rezygnacja członka Zarządu Betacom S.A.
13/03/23 21:53 BETACOM: BETACOM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:39 BETACOM: Korekta skróconego kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022/2023
06/03/23 17:28 BETACOM: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
28/02/23 20:30 BETACOM: BETACOM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:12 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/02/23 20:52 BETACOM: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.03.2023 r.
13/02/23 20:12 BETACOM: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz autokorekta projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/02/23 16:51 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
03/02/23 18:12 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r.