Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 03:32
kontakt
BERLING

Komunikaty

23/11/21 18:39 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/09/21 18:02 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 19:02  brak uprawnień BERLING SA (1/2021) Berling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/06/21 15:00 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
14:58 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 18 czerwca 2021 r.
14:56 BERLING S.A.: Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2020
17/06/21 15:15 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszone przez akcjonariusza
31/05/21 22:31 BERLING S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
25/05/21 18:12 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:03 BERLING S.A.: Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
21/05/21 17:01 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
16:59 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17/05/21 16:01 BERLING S.A.: Propozycja i rekomendacja dotyczące podziału zysku za rok 2020
27/04/21 18:43 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:41 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz raportu rocznego