Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 22:21
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

26/01/23 09:59 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16/01/23 18:40  brak uprawnień BERG HOLDING SA (5/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/01/23 17:31  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BERG HOLDING S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
09/01/23 15:52  brak uprawnień BERG HOLDING SA (4/2023) Wypowiedzenie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect przez Autoryzowanego Doradcę
05/01/23 19:20  brak uprawnień BERG HOLDING SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
19:15  brak uprawnień BERG HOLDING SA (2/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19:13  brak uprawnień BERG HOLDING SA (1/2023) Rezygnacja Prezes Zarządu
19:04 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
14/11/22 16:59  brak uprawnień BERG HOLDING SA (20/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 12:00 BERG HOLDING S.A.: Realizacja prognoz finansowych NETSU S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem
07/11/22 14:36  brak uprawnień BERG HOLDING SA (19/2022) Korekta raportu za II kwartał 2022
14:33  brak uprawnień BERG HOLDING SA (18/2022) Korekta raportu za I kwartał 2022
25/10/22 12:48 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.
10/10/22 15:00 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja planowanej strategii działalności NETSU S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem
22/08/22 14:31 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.