Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 02:10
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

16/05/23 14:35 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie uruchomienia przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. współzależną od spółki zależnej Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW
12/04/23 15:36  brak uprawnień BERG HOLDING SA (11/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/03/23 15:53 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
15:51 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
28/03/23 23:48  brak uprawnień BERG HOLDING SA (10/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
27/03/23 17:54  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING
21/03/23 23:33  brak uprawnień BERG HOLDING SA (9/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
23:30  brak uprawnień BERG HOLDING SA (8/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23:28  brak uprawnień BERG HOLDING SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok
09:20 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie ustanowienia Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego
20/03/23 15:40  brak uprawnień BERG HOLDING SA (6/2023) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
16/03/23 09:23 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
24/02/23 12:11 BERG HOLDING S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami Spółek zależnych
26/01/23 09:59 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16/01/23 18:40  brak uprawnień BERG HOLDING SA (5/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej