Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 21:15
kontakt
BEEIN

Komunikaty

10/07/24 23:56 BEEIN S.A.: Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży
01/07/24 09:01 BEEIN S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/24 16:17  brak uprawnień BEEIN SA (9/2024) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
27/06/24 10:48  brak uprawnień BEEIN SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2024 roku
29/05/24 16:21 BEEIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
16:09  brak uprawnień BEEIN SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
15/05/24 13:42  brak uprawnień BEEIN SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
23/04/24 10:10  brak uprawnień BEEIN SA (5/2024) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
15/04/24 13:17  brak uprawnień BEEIN SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 17:53 BEEIN S.A.: Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży
21/03/24 11:07  brak uprawnień BEEIN SA (3/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 15:55  brak uprawnień BEEIN SA (2/2024) Raport roczny za rok 2023
26/01/24 14:52 BEEIN S.A.: Zawarcie aneksów do odnawialnych limitów kredytowych
11/01/24 16:49 BEEIN S.A.: Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży
16:04  brak uprawnień BEEIN SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku