Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:56
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

28/06/24 15:43 EC Będzin SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EC BEDZIN S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.
14:26 EC Będzin SA: Wydłużenie terminu obowiązywania oferty nabycia przez Grupę Altum sp. z o.o. 49% udziałów w EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
26/06/24 22:36 EC Będzin SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. w dniu 26.06.2024 roku z wynikami głosowań.
10:40 EC Będzin SA: Raport biegłego rewidenta z oceny skorygowanego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.
25/06/24 19:25 EC Będzin SA: Skorygowane sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.
14/06/24 22:36  brak uprawnień Prezydent Będzina odmówił decyzji środowiskowej dla bloku energetycznego EC Będzin
21:53 EC Będzin SA: Powzięcie informacji o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej
07/06/24 09:57 EC Będzin SA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
06/06/24 17:17 EC Będzin SA: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.
28/05/24 22:45 EC Będzin SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.
17:44 EC Będzin SA: EC Będzin SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 18:46  brak uprawnień URE odmówił zatwierdzenia taryfy ECB Wytwarzanie, spółki stowarzyszonej EC Będzin
18:14 EC Będzin SA: Odmowa zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła dla spółki stowarzyszonej EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o. o.
16/05/24 19:42 EC Będzin SA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
14/05/24 19:35  brak uprawnień Grupa Altum chce nabyć wszystkie posiadane przez EC Będzin udziały w ECB Wytwarzanie za 13 mln zł