Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 15:34
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

24/04/24 12:43 EC Będzin SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2023 rok.
19/04/24 15:05 EC Będzin SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2023 rok.
18/04/24 21:54 EC Będzin SA: Otrzymanie informacji od EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. o utworzeniu rezerwy tytułem zwrotu równowartości nadmiernie pobranych uprawnień do emisji wydanych w 2022 roku.
21:08 EC Będzin SA: Otrzymanie informacji od Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego ENERGO-UTECH S.A. o zatwierdzeniu układu zawartego z wierzycielami.Otrzymanie informacji od Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego ENERGO-UTECH S.A. o zatwierdzeniu układu zawartego z wierzycielami.
16/04/24 21:54 EC Będzin SA: Utworzenie rezerwy w spółce stowarzyszonej - EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. oraz aktualizacja informacji na temat wpływu transakcji sprzedaży 51% udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.
19:32 EC Będzin SA: Otrzymanie od spółki stowarzyszonej - EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. - informacji o wszczęciu przeciwko spółce stowarzyszonej przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
15/04/24 18:45 EC Będzin SA: Przedterminowa spłata pożyczki wobec spółki Grupa Altum sp. z o.o.
21/03/24 16:59  brak uprawnień EC Będzin zwiększy o ok. 2 mln zł rezerwy z tytułu zobowiązań spółki stowarzyszonej
16:38 BEDZIN: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2023 rok.
14:23 BEDZIN: Zmiana adresu siedziby spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.
12/03/24 09:26 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
06/03/24 18:21  brak uprawnień EC Będzin spodziewa się poprawy skonsolidowanego wyniku netto o ok. 356 mln zł
17:24 BEDZIN: Aktualizacja informacji na temat wpływu transakcji sprzedaży 51% udziałów w ECB Wytwarzanie sp. z o.o. na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (GK ECB).
29/02/24 17:00 BEDZIN: Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.
02/02/24 14:15 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku.