Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:51
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

30/05/23 18:03 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/23 17:34 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta na kolejną kadencję
17:18 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 24 maja 2023 roku
17:15 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 24 maja 2023 roku
28/04/23 20:05 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
27/04/23 00:23 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
00:21 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
26/04/23 18:08 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta na kolejną kadencję.
14/02/23 18:01 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.
18/01/23 16:02 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
02/01/23 11:18 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zmiana profilu działalności spółek zależnych Emitenta
29/11/22 00:32 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/22 12:15  brak uprawnień British Automotive Holding ma porozumienie ws. restrukturyzacji grupy dealerskiej
11:39 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.
30/09/22 01:26 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego