Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 22:39
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

25/01/23 15:13  brak uprawnień AUXILIA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
19/01/23 16:29 AUXILIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
10/01/23 16:37 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za grudzień 2023 r.
10/12/22 10:39 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za listopad 2022 r.
14/11/22 15:15  brak uprawnień AUXILIA SA (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
10/11/22 19:57 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za październik 2022 r.
11/10/22 13:41 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za wrzesień 2022 r.
09/09/22 14:53 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za sierpień 2022 r.
12/08/22 15:08  brak uprawnień AUXILIA SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
10/08/22 23:19 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za lipiec 2022 r.
10/07/22 22:58 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2022 r.
05/07/22 12:07 AUXILIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2022 r.
30/06/22 18:19  brak uprawnień AUXILIA SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r.
20/06/22 14:42 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu powyżej 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10/06/22 22:47 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2022 r.