Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 16:13
kontakt
ATREM

Komunikaty

26/05/23 15:41 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r.
08:25 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
02/05/23 15:37 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegaj?ce na budowie budynku gara?owego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. ?o?nierza 37 w Stargardzie
03/04/23 21:00  brak uprawnień Zarząd Atrem proponuje przeznaczenie zysku za '22 w całości na kapitał zapasowy
20:50 ATREM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok
ATREM S.A.: ATREM S.A.
15:44 ATREM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/03/23 13:16 ATREM S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12:35  brak uprawnień Atrem ma kontrakt z PKN Orlen o wartości 253,4 mln zł netto
12:25 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
28/03/23 15:20 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
07/03/23 15:43 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"
07/02/23 14:15 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"
24/01/23 15:23 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:49 ATREM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-31.12 2022 r.