Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 08:49
kontakt
ATENDE

Komunikaty

11/01/23 16:39 ATENDE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
16/11/22 12:02  brak uprawnień Atende pozostaje optymistyczne co do wyników na koniec 2022 roku
15/11/22 17:08 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/22 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 3 kwartały 2022 r. oraz III kwartał 2022 r.
28/10/22 16:21 ATENDE S.A.: Zaprzestanie wydzielania zorganizowanych działalności przedsiębiorstwa
14/09/22 13:59  brak uprawnień Atende stawia na sektor finansowy, widzi odbudowę sprzedaży w sektorze publicznym
13/09/22 17:13 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 10:20 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2022 r. oraz II kwartał 2022 r.
19/07/22 17:34 ATENDE S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/07/22 13:24 ATENDE S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
23/06/22 16:21  brak uprawnień ZWZ Atende zdecydowało ws. ustanowienia programu motywacyjnego
16:08 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
15:50 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
21/06/22 11:54 ATENDE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27/05/22 20:18  brak uprawnień ZWZ Atende będzie decydować ws. ustanowienia programu motywacyjnego