Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.17, godz. 03:43
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

10/09/21 16:39  brak uprawnień ATC-CARGO SA (12/2021) Rejestracja zmian Statutu Emitenta
30/08/21 20:22 ATC CARGO S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
18:36  brak uprawnień ATC-CARGO SA (11/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta ATC Cargo S.A.
16/08/21 17:47  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2021) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2021 roku
02/07/21 16:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (9/2021) Sprostowanie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 23:32  brak uprawnień ATC-CARGO SA (8/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. na nową kadencję.
22:53  brak uprawnień ATC Cargo wypłaci 0,46 zł dywidendy na akcję
22:09  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
20:35  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2021) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
18:31 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2021 roku
04/06/21 12:47  brak uprawnień ATC-CARGO SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
12:37 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/21 17:48 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
31/05/21 17:57  brak uprawnień ATC Cargo planuje wypłacić 0,46 zł dywidendy na jedną akcję
17:51 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020