Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 17:52
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

03/02/23 14:58 ASM GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku
31/01/23 18:29 ASM GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2023 roku
17/01/23 08:22 ASM GROUP S.A.: Informacja co do zakończenia, zapowiedzianego w raporcie bieżącym nr 7/2022, audytu prawnego istotnych aspektów działalności w Trade S.p.A. Konrada Fili - członka porozumienia z 07.03.2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza Spółki - Marcina Skrzypca, w przedmiocie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wspólnego nabywania akcji Spółki
19/12/22 22:14 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:13 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz raportu rocznego
09/12/22 19:11 ASM GROUP S.A.: Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie akcjonariusza Aleksandry Łatała-Kremer
19:08 ASM GROUP S.A.: Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 27.10.2022 r.
06/12/22 23:15 ASM GROUP S.A.: Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A.
16/11/22 15:52 ASM GROUP S.A.: Podjęcie współpracy przez ASM Group S.A. z Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
03/11/22 17:53 ASM GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28/10/22 14:54 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
14:45 ASM GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27/10/22 09:57 ASM GROUP S.A.: Ustalenie treści listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.10.2022 r.
26/10/22 19:53 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
22/10/22 12:11 ASM GROUP S.A.: Raport bieżący nr 23/2022 - korekta oczywistej omyłki pisarskiej