Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 21:00
kontakt
ART_GAMES

Komunikaty

14/09/23 17:49 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Alchemist: The Potion Monger" na Steam w wersji Early Access
21/08/23 19:31  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii F emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
19:27  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (13/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:23  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/08/23 16:33  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
25/07/23 17:48  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (10/2023) Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17:45 ART GAMES STUDIO S.A.: Wybór osób uprawnionych do objęcia akcji Spółki w ramach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego
03/07/23 16:15 ART GAMES STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
15:06 ART GAMES STUDIO S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej z naptime.games dla gry "Alchemist Simulator"
29/06/23 16:12  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (9/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:58  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Art Games Studio S.A.
02/06/23 21:14 ART GAMES STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
21:04  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał
25/05/23 17:53  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (6/2023) Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
22/05/23 17:37 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "WW2: Bunker Simulator" w wersji na Nintendo Switch.