Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 18:27
kontakt
AQUATECH

Komunikaty

02/06/23 21:28 AQT WATER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. 
21:14  brak uprawnień AQT WATER SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. 
31/05/23 23:10  brak uprawnień AQT WATER SA (6/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
26/04/23 19:33 AQT WATER S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do istotnej umowy na budowę 63 przydomowych oczyszczalni ścieków
14/04/23 22:35 AQT WATER S.A.: Złożenie wniosku o wznowienie obrotu akcjami
22:21 AQT WATER S.A.: Powzięcie informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie z obowiązkiem zwrotu dofinansowania o istotnej wartości - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
27/03/23 20:46  brak uprawnień AQT WATER SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia
17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AQT WATER
20/03/23 14:03  brak uprawnień AQT WATER SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022
18/03/23 22:02  brak uprawnień AQT WATER SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
17/03/23 15:22 AQT WATER S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy na budowę 63 przydomowych oczyszczalni ścieków
15/03/23 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki AQT WATER
14:24 AQT WATER S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami
09/03/23 18:24 AQT WATER S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
27/02/23 19:51 AQT WATER S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy