Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:58
kontakt
APSENERG

Komunikaty

25/01/22 15:13  brak uprawnień APS Energia nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla OZE i magazynów energii
24/01/22 18:27  brak uprawnień Program motywacyjny APS Energii zakłada 19 mln zł EBITDA w 2022 r.
18:14 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.
18:05 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:53 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 24 stycznia 2022 r.
18/01/22 14:35 APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
10/01/22 15:31 APS ENERGIA S.A.: Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych
23/12/21 17:15 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 24 stycznia 2022 r. oraz projekty uchwał
16:44 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie kolejnego zamówienia na dostawę towarów do PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
16:25 APS ENERGIA S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/12/21 07:01  brak uprawnień Grupa APS Energia chce w 2022 ? 2026 rekomendować wypłatę 10-30 proc. zysku na dywidendę
06:54  brak uprawnień APS Energia zakłada w strategii ponad 500 mln zł przychodów w 2026 r.
21/12/21 23:28 APS ENERGIA S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
22:58 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia na lata 2022-2026
14/12/21 16:43 APS ENERGIA S.A.: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji APS Energia S.A.