Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 10:53
kontakt
APLISENS

Komunikaty

08/03/23 11:21 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2022
27/02/23 14:47  brak uprawnień Aplisens dokona odpisu aktl. wartość udziałów spółki zależnej w Rosji w wys. ponad 6 mln zł
14:31 APLISENS S.A.: Stwierdzenie istnienia przesłanek utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji i podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
31/01/23 15:52 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.
15:31 APLISENS S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 31 stycznia 2023 r.
26/01/23 15:16 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku ze zbyciem akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego
15:08 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:38 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/01/23 11:47 APLISENS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 08:46 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał
02/01/23 17:41 APLISENS S.A.: Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
06/12/22 17:38  brak uprawnień Noble Securities podwyższył ceny docelowe Apatora i Aplisensa
18/11/22 15:09  brak uprawnień Aplisens spodziewa się rekordowych wyników za 2022 r., ale marża spadnie
17/11/22 17:16 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/08/22 11:34  brak uprawnień Aplisens liczy, że II poł. '22 pod względem sprzedaży będzie dobra, ale marża spadnie