Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:19
kontakt
APLISENS

Komunikaty

24/05/23 14:28  brak uprawnień Aplisens planuje skup akcji własnych, na który chce przeznaczyć do 9 mln zł
14:10 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
08:56 APLISENS S.A.: Określenie liczby członków i powołanie Zarządu szóstej kadencji
23/05/23 14:44  brak uprawnień Aplisens może przekroczyć zakładany na '23 poziom przychodów; o kolejnych akwizycjach pomyśli w II półr.
05:48 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/23 12:36  brak uprawnień Aplisens nabył 100 proc. udziałów w spółce Apar Control, za 11,5 mln zł
12:20 APLISENS S.A.: Nabycie 100% udziałów w spółce APAR CONTROL Sp. z o.o.
17/05/23 09:09 APLISENS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz w sprawie terminów dywidendy
11/05/23 16:00  brak uprawnień Aplisens szacuje, że w I kw. miał 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 66,3 proc więcej rdr
15:37 APLISENS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za I kwartał 2023 r.
15:33 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
10/05/23 18:32  brak uprawnień Aplisens chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
18:24 APLISENS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok
21/04/23 13:35  brak uprawnień Noble Securities podwyższył cenę docelową Aplisensu do 20,3 zł
04/04/23 11:50  brak uprawnień Aplisens chce kupić spółkę z branży aparatury kontrolno-pomiarowej; złożył ofertę na 12 mln zł