Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 21:26
kontakt
AMBRA

Komunikaty

26/10/21 19:03  brak uprawnień Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję
18:14 AMBRA: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
18:12 AMBRA: Informacja o dywidendzie
18:09 AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań
28/09/21 15:13  brak uprawnień Millennium DM podwyższył cenę docelową dla akcji Ambry do 36,1 zł
17/09/21 16:05 AMBRA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/09/21 14:21  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe (opis)
12:10  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe
15/09/21 00:57 AMBRA: AMBRA formularz raportu rocznego
00:56 AMBRA: AMBRA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14/09/21 15:58  brak uprawnień Ambra chce wypłacić 0,95 zł dywidendy na akcję
15:50 AMBRA: Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
12/08/21 16:53 AMBRA: Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej
02/08/21 18:37  brak uprawnień AMBRA SA (1/2021) Ambra Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 15:51 AMBRA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej