Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 19:01
kontakt
ALTA

Komunikaty

12/07/24 10:58 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii H i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
10/07/24 16:37 ALTA: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza otrzymane przez Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2024 r.
01/07/24 16:52 ALTA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
28/06/24 17:34 ALTA: Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
17:21 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.06.2024 r.
27/06/24 17:17 ALTA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.06.2024 r.
19/06/24 17:16 ALTA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
14/06/24 17:22 ALTA: Korekta raportu: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał
12/06/24 10:45 ALTA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
28/05/24 17:04 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
23/05/24 16:57 ALTA: Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna
15:55 ALTA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał
26/04/24 00:02 ALTA: ALTA
31/01/24 15:19 ALTA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024r.
29/12/23 15:20 ALTA: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna i określenie wartości godziwej nowo utworzonych udziałów.